Regulamin

Regulamin Serwisu WystawOpinie.pl

Postanowienia ogólne:
1. Serwis WystawOpinie.pl przeznaczony jest do wyrażania opinii i komentarzy osób zarejestrowanych w Serwisie, a także do prezentowania informacji oraz materiałów o restauracjach, pubach, pizzeriach, klubach, kawiarniach, hotelach, salonach i innych podobnych lokalach.

2. Serwis umożliwia wszystkim zainteresowanym, czyli użytkownikom Serwisu czytanie i dodawanie materiałów do Serwisu oraz przeglądanie i wyszukiwanie lokali w oparciu o kryteria tj. region lokalizacji, nazwa miejsca.

3. Bezwzględnie zakazuje się:

a) wykorzystywać komercyjne jak i niekomercyjne bez zgody Redakcji opinii i komentarzy zamieszczonych w Serwisie,

b) zamieszczać treści, które mogłby by szkodzić właścicielom miejsc znajdujących się w serwisie,

c) zamieszczać treści uznawanych powszechnie za wulgarne lub obraźliwe.

4. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna i polega na podaniu danych użytkownika tj. imię, nazwisko, adres e-mail, login, nazwa profilu, hasło, kod pocztowy, miasto, płeć oraz data urodzenia. Po zarejestrowaniu konta istnieje również możliwość uzupełnienia danych o dodatkowe informacje. Podanie ich jest dobrowolne.

Po dokonaniu rejestracji użytkownik może:

a) dokonać własnej oceny wybranego lokalu poprzez zamieszczenie krótkiego tekstu oraz przyznanie oceny w skali 1-5 wyrażonej gwiazdkami,

b) zamieszczać w Serwisie informacje odnośnie lokalu o ile informacje te nie zostały już wcześniej umieszczone w Serwisie i godząc się jednocześnie ich na korektę stylistyczną i gramatyczną.

c) wystawiać recenzje lokali oraz wypowiadać się na ich temat,

d) umieszczać ogłoszenia,

e) wypowiadać się na forum serwisu.

5. Użytkownik może usunąć w każdej chwili swoje konto wraz z danymi z Serwisu. Prośbę o usunięcie konta należy zgłaszać na adres kontakt@wystawopinie.pl. Zostanie ono wówczas usunięte przez Redakcję serwisu w ciągu 3 dni od momentu otrzymania żądania. Jednakże usunięcie konta Użytkownika nie jest jednoznaczne z usunięciem opinii napisanych przez niego i nie oznacza ich automatycznego usunięcia.

6. Redakcja Serwisu nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za publikowane oceny i komentarze, ponieważ są one jedynie osobistymi opiniami użytkowników serwisu. Każdy użytkownik dodaje swoje opinie i komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność.

7. Każdy użytkownik Serwisu dokonując rejestracji w Serwisie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu jak również jego późniejsze zmiany.

8. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.

9. Właściciel miejsca znajdującego się w serwisie nie może żądać zmian lub usunięcia ocen, komentarzy, bądź opinii wyrażonych przez użytkowników serwisu ani usunięcia lokalu z serwisu zawierającego podstawowe informacje o lokalu.

Postanowienia końcowe:
10. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieprawdziwe informacje, dane, materiały i inne treści zamieszczone przez zarejestrowanych użytkowników.

11. Redakcja zastrzega sobie prawo do:

a) okresowego wyłączania serwisu z powodu awarii lub problemów technicznych,

b) dodawania recenzji własnych i materiałów redakcyjnych,

c) usunięcia konta Użytkownika w razie naruszenia regulaminu lub w razie gdy jego działania zostaną uznane za szkodliwe dla Serwisu,

d) zmiany lub korekty wpisów lokali w katalogach,

e) redagowania, skracania, zatwierdzania i usuwania ocen, komentarzy oraz opinii wyrażanych przez Użytkowników, zatwierdzania ocen, komentarzy i opinii,

f) blokowania i trwałego usuwania kont Użytkowników w przypadku naruszania postanowień Regulaminu,

g) niepublikowania opinii zawierających zarzuty dotyczące nieuczciwości lub naruszenia zasad higieny przez Wł.

12. Wszelkie pytania dotyczące serwisu oraz nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu użytkownicy mogą kierować na adres e-mailowy: kontakt@wystawopinie.pl.

13. Serwis WystawOpinie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.