Polityka Prywatności

Głównym celem portalu WystawOpinie.pl jest nie tylko dbanie o interesy naszych klientów (dalej zwanych właścicielami dodawanych miejsc), ale również zachowanie prywatności i poufności danych osobowych nam przekazanych - a nie przeznaczonych dla ogółu odwiedzających strony portalu. Wszystkie dane osobowe nam powierzone są poufne oraz chronione i w żadnym wypadku nie istnieje możliwość ich sprzedania, czy też przekazania w niewlaściwe ręce.

WystawOpinie.pl chroni również dane osobowe wszystkich zarejestrowanych w serwisie użytkowników. Polityka prywatności, która znajduje się poniżej, zawiera noty o prawach autorskich oraz zastrzeżenia prawne, a także wyjaśnienie problemu danych osobowych.

WystawOpinie.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności -jednak zasada dotycząca ochrony danych osobowych jest podstawową i niezmienialną zasadą przestrzeganą przez serwis.

Prawa autorskie

Wszystkie zawarte w serwisie miejsca, ich dane oraz opinie i recenzje nie mogą być wykorzystywanie na innych stronach internetowych. Są to materiały stworzone przez redakcję portalu WystawOpinie.pl lub inne zarejestrowane osoby, a więc chronione są prawem autorskim i należą do ich autorów. Wszystkie użyte znaki firmowe i nazwy należą do ich właścicieli i zostały użyte jedynie w celach informacyjnych.

Zastrzeżenia prawne i odpowiedzialność

Portal WystawOpinie.pl nie odpowiada za ewentualne wyrządzone szkody zaistniałe w wyniku krzywdzących opinii oraz rezencji za które odpowiadają publikujący je użytkownicy. Portal WystawOpinie.pl zastrzega sobie prawo do usuwania miejsc, opinii czy też recenzji, jeśli złamały one w jakikolwiek sposób obowiązujący regulamin korzystania z serwisu. WystawOpinie.pl zastrzego sobie również prawo do wysyłania e-maili reklamowych na podane w rejestracjach adresy e-mail użytkowników.

Informacje zgromadzone na WystawOpinie.pl są przygotowane z najwyższą staralnością oraz ciągle moderowane. Pomimo to portal nie może zagwarantować całkowitej bezbłędności i aktualności prezentowanych tutaj informacji.

Gromadzenie danych osobowych

Rejestracja na portalu WystawOpinie.pl jest dobrowolną decyzją każdego Użytkownika. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich modyfikacji. Użytkownik ma również możliwość całkowitego usunięcia swojego konta poprzez zgłoszenie tego faktu administratorom serwisu. Usunięcie konta nie powoduje zaś usunięcia napisanych rezencji oraz dodanych przez miejsc przez ww. Użytkownika.

Podanie danych osobowych w tym aktualnego adresu email jest dobrowolne i niezbędne do procesów rejestracyjnych i późniejszego korzystania z serwisu, w tym dodawania miejsc, pisania rezencji i wystawiania opinii.

Udostępnianie informacji o użytkowniku

WystawOpinie.pl nie udostępnia danych osobowych i adresów e-mail swoich użytkowników żadnym podmiotom gospodarczym czy też innym podmiotom w celu osiągania korzyści materialnych czy też dalszego ich przetwarzania.

Kontakt

Użytkownicy, którzy mają ewentualnie jakieś pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, prosimy o kontakt z redakcją serwisu na adres: kontakt@wystawopinie.pl